Публічна оферта

Публічна оферта

Цей Договір є офіційним і публічною пропозицією Продавця укласти Договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://soccer-shop.com.ua

Цей Договір є публічним, тобто його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець).

Якщо Ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей сайт.

Шляхом укладення цього Договору Покупець в повному обсязі приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати Товару, доставки Товару, повернення Товару, а також відповідальності за недобросовісний замовлення і всі інші умови Договору.

Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Замовлення підтверджено» на сторінці оформлення замовлення і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

1. Терміни та визначення.

1.1. Товар або Послуга - об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину і поміщений в «Кошик» або вже набутий Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.2. Інтернет-магазин - сайт Продавця за адресою https://soccer-shop.com.ua, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

1.3. Покупець - дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, яка отримує інформацію від продавця, розміщує замовлення з купівлі Товару, представленого на сайті Інтернет-магазину для цілей, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, юридична особа або фізична особа-підприємець.

1.4. Продавець - Sport International Group SP. Z OO, адреса: 00-105, Warszawa, Twarda 18, зареєстроване в реєстрі підприємців Державного судового реєстру РП, під номером KRS 0000894782, ІПН: 5252859670. Електронна пошта: info@soccer-shop.com.ua. Телефон: 22-202 68 20. Продавцем може бути також інша юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про реалізовані товари та / або послуги, які пропонує. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Покупцеві.

2. Предмет Договору та порядок його укладення.

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) і моментом повного і беззастережного прийняття Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розміщеної на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений в письмовій формі.

3. Порядок оформлення замовлення.

3.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині через спеціальну форму «кошика» або зробивши замовлення по електронній пошті або телефону, зазначеному в розділі контактів Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право відмовитися від передачі замовлення Покупцеві в разі, якщо відомості, зазначені Покупцем при оформленні замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх недійсності.

3.3.Термін виконання Замовлення по Україні становить зазвичай 1-3 дні, однак деякі товари можуть бути на замовлення Клієнта і доставлятися до 40 робочих днів.

4. Ціна товару.

4.1. Ціни на Товари і послуги визначаються Продавцем самостійно і вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті в гривнях.

4.2. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку в залежності від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Вартість доставки Товару та інших супутніх послуг вказана на сайті Інтернет-магазину на сторінці https://soccer-shop.com.ua/delivery.htm

5. Права і обов'язки сторін.

5.1. Продавець зобов'язується:

5.1.1. Передати Покупцю Товар відповідно до умов цього Договору та замовленням Покупця.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених цією Публічної офертою, законодавством Країни реєстрації Продавця, або за бажанням самого Покупця.

5.2. Продавець має право:

5.2.1. Змінювати умови цього Договору, умови програми лояльності, а також Тарифи (ціни) на Товари та послуги в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни вступають в силу з моменту їх публікації.

5.2.2. В односторонньому порядку зупиняти продаж і демонстрацію Товарів на Сайті і зупиняти Доставку і обробки замовлень.

5.2.3. Укладати угоди з третіми особами з метою забезпечення доставки товару.

5.2.4. Розміщувати на Сайті інформацію про спеціальні умови придбання Товарів, знижки, маркетингові заходи тощо.

5.3. Покупець зобов'язується:

5.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом та умовами Договору, а також тарифами (цінами), пропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2. Для виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

6. Умови повернення Товару.

6.1. Покупець має право на повернення Продавцю непродовольчого Товару належної якості, якщо він не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний ним за призначенням. Покупець має право на повернення Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не рахуючи дня покупки. Повернення Товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим Товаром.

6.2. Повернення Покупцю вартості Товару належної якості провадиться протягом 7 (семи) календарних днів з моменту його отримання і перевірки Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, відповідно до чинного законодавства Країни реєстрації Продавця. Вартість Товару підлягає поверненню шляхом поштового або банківського переказу. Доставка Товару належної якості за адресою Продавця здійснюється за рахунок Покупця і Продавцем Покупцеві не відшкодовується. У деяких випадках отримання повернутого товару може становити від 1 до 2 календарних місяців. Час повернення Товару на склад може збільшуватися внаслідок форс-мажорних обставин, пожеж, страйків, ДТП, перекриття доріг, карантинів, обмежень перетину кордону, рішень митних органів або Державної прикордонної служби, інших державних органів України або Європейського Союзу.

6.3. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків в Товарі, Покупець в порядку та в строки, встановлені законодавством, має право пред'явити Продавцю вимоги, передбачені законодавством Країни реєстрації Продавця. При пред'явленні вимог про безоплатне усунення недоліків термін на це відраховується від дати отримання Товару Продавцем. В такому випадку доставка малогабаритних Товарів і Товарів вагою менше п'яти кілограм Продавцю і їх повернення Покупцеві здійснюються за рахунок Покупця.

6.4. Розгляд вимог Покупця здійснюється Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством Країни реєстрації Продавця. Електронна форма заявки розміщена на сайті https://soccer-shop.com.ua/returns.htm

6.5. Продавець не відповідає за недоліки Товару, що виникли після його передачі Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або обставин непереборної сили.

7. Відповідальність сторін.

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством Країни реєстрації Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за змінений виробником зовнішній вигляд, комплектацію Товару.

7.3. У разі обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна передбачити або уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, карантин, надзвичайні ситуації, страйки, часткове або повне обмеження переміщення товарів через митний кордон, блокади, землетруси, повені, пожежі, рішення або розпорядження органів державної влади і управління, в результаті яких на Сторони будуть покладатися додаткові обов'язки або встановлюватися додаткові обмеження (ліцензійні, митні, податкові і т.д.) і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Публічної оферти, а також інші дії або події, що існують поза волею Сторін. Підтвердженням обставин непереборної сили також може є Довідка, видана відповідним компетентним органом.

7.4. Sport International Group SP. Z OO, (крім випадків, коли Sport International Group SP. Z OO, є Продавцем) не несе відповідальності перед Покупцями за виконання замовлення Продавцем і пов'язаними з цим питаннями, зокрема, але не виключно: за відповідність умов пропозиції фактичним умовам продажу Товарів, за відсутність Товару, за прострочення доставки Товару, за якість Товару, за належне виконання гарантійних зобов'язань Продавцями і / або виробниками.

7.5. Зазначені на Сайті умови є попередніми умовами придбання товару. Умови придбання Товару можуть змінюватися Продавцями, після прийняття замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначатися і змінюватися Продавцями до моменту передачі Товару Покупцю.

7.6. Відповідальність продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними на Сайті обмежується тим, що Покупець має право відмовитися від придбання Товару і вимагати у Продавця повернення сплачених за нього коштів (якщо вони були фактично сплачені Покупцем до моменту передачі Товару.

7.7. Продавець не несе відповідальності за можливу шкоду або інші наслідки, що виникли в результаті доступу або неможливості доступу до сайту.

7.8. Сторони цієї Публічної оферти підтверджують наявність у них відповідних повноважень і правоздатності для здійснення угод. У разі, якщо Користувачем є неповнолітній, то Продавець презюмують наявністю у такого користувача згоди батьків або опікунів на укладення цієї Публічної оферти.

7.9. Продавець не несе відповідальність за дії третіх осіб, в тому числі сервісів оплати і служб доставки. У випадках претензій до третіх осіб, Користувач зобов'язаний подати скарги чи інші документи відповідним третім особам.

8. Конфіденційність і захист персональних даних.

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформлення замовлення, в точках видачі Продавця при активації карти лояльності або в інших випадках, Покупець дає Продавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (в тому числі передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених законодавством без обмеження терміну дії такої згоди.

8.1.1. Збір та обробка персональних даних учасників Програми лояльності здійснюються організатором Програми лояльності на умовах і в порядку, передбаченому Правилами участі в Програмі лояльності, що містяться за посиланням https://soccer-shop.com.ua/discount.htm

8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів у сфері реклами і маркетингових досліджень і т.п. Покупець також надає свою згоду на передачу (поширення) його даних транспортно-експедиторських і кур'єрським організаціям, будь-яким Банкам і / або фінансовим установам і іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Sport International Group SP. Z O. O. або іншими Продавцями, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства Країни реєстрації Продавця.

8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідність її дійсності.

9. Інформаційні повідомлення.

9.1. Користуючись Інтернет-магазином https://soccer-shop.com.ua, Покупець надає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від продавця і його партнерів, що діють на підставі Договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (СМС), електронної пошти або інших способів комунікації.

9.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, написавши на електронну пошту Інтернет-магазину info@soccer-shop.com.ua

10. Правила використання матеріалів, розміщених на сайті Інтернет-магазину.

10.1. Сайт Інтернет-магазину містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом, включаючи, але без обмежень, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні, звукові твори, інше.

10.2. Вся інформація, графічні матеріали, відеоматеріали, зображення, елементи дизайну, код та інші матеріали є власністю Продавця або відповідних третіх осіб. Будь-яке використання Контенту, в тому числі комерційне, рекламне, маркетингове заборонено.

10.3. Усі товарні знаки, моделі і винаходи на цьому веб-сайті належать Продавцю або відповідним третім особам. Несанкціоноване використання товарних знаків, моделей і винаходів не допускається.

10.4. Вся інформація, зображення, фотографії та опис товарів на Сайті мають виключно інформативний характер. Товар може відрізнятися від опису, зображень і фотографій на веб-сайті https://soccer-shop.com.ua

11. Інші умови.

11.1. Цей Договір укладено в Країні реєстрації Продавця, та в рамках чинного законодавства Країни реєстрації Продавця.

11.2. Всі суперечки, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець або Продавець має право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства Країни реєстрації Продавця.

11.3. Все Скарги, претензії та інше листування користувача до Продавця подається в письмовій формі та розглядаються протягом 7 робочих днів. Продавець зобов'язаний відреагувати на всі Пропозиції користувача відповідно до чинного законодавства Країни реєстрації Продавця.

11.4. Все Скарги, претензії до Продавця щодо порушень у сфері інтелектуальної власності подається в письмовій формі за адресою:

Sport International Group SP. Z O. O., 00-105, Warszawa, Twarda 18
із зазначенням:
- змісту заперечення;
- прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи або найменування, юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної-особи-підприємця, який подав заперечення або заяву (далі - особа, яка подала заперечення або заяву);
- прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника особи, яка подала заперечення або заяву, якщо заперечення або заяву підписано представником, а також реєстраційний номер патентного повіреного, якщо представником особи, яка подала заперечення або заяву, є патентний повірений;
- адреса місця проживання фізичної особи або індивідуального підприємця або місця знаходження юридичної особи, яка подала заперечення або заяву;
- адреса для листування з особою, яка подала заперечення або заяву (поштову адресу), а також адресу електронної пошти (за наявності), номер телефону, факсу (за наявності);
- номер заявки або номер патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок, свідоцтва на товарний знак, свідоцтва про виключне право на географічне зазначення або найменування місця походження товару, номер міжнародної реєстрації товарного знака, промислового зразка або номер державної реєстрації географічного зазначення або найменування місця походження товару, щодо якого виник спір;
- доводи, конкретні факти порушень, на яких засновано заперечення або заяву.

11.5. Продавець має право вносити зміни в цей Договір в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни в Договір також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством Країни реєстрації Продавця.

11.6. У разі невідповідності текстів українською та російською мовами, текст українською мовою матиме переважну силу.

12. Термін дії Договору та порядок його розірвання.

12.1. Цей Договір діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

12.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін і в інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством Країни реєстрації Продавця.

Останні відгукиВсі відгуки